Wszyscy jesteśmy sprinterami!

Wszyscy jesteśmy sprinterami!

Łukasz Trzaskoma

styczeń 11. 2022

Prawidłowo zaplanowany i wykonany może mieć ogromny wpływ na efekt końcowy.

SWIM – skuteczny, wieloaspektowy, indywidualny i …..MOC. To główne cele  treningu siłowego vel. treningu na lądzie (doskonale brzmiące w języku angielskim – Dry-Land Traning), ale co tak na prawdę daje nam ta forma pracy z zawodnikiem? 

Aby przekonać trenera pływania co do słuszności naszej koncepcji wdrożenia treningu na lądzie proponuję skupić się na 2 głównych aspektach:

1) Poprawa wytrzymałości w warunkach beztlenowych. Szczególnie wyraźne i naukowo udokumentowane są zmiany w procesach metabolicznych „sprinterskich”, czyli opierających się przede wszystkim o resyntezę ATP z fosfokreatyny. Dr. Genadijus Sokolovas jednoznacznie podkreśla istotę tej strefy energetycznej nie tylko w krótkich odcinkach wykonywanych z maksymalną prędkością, ale również w takich elemmentach technicznych jak skoki, odbicia i nawroty. Co więcej, zdolność magazynowania fosokreatyny i jej skuteczna i szybka resynteza pomogą naszym zawodnikom nie tylko podczas startu czy nawrotu, ale również pozwolą mu na skuteczne przyśpieszenie nawet pod koniec wyścigu!

Jaka jest w takim razie rola treningu siłowego? Po pierwsze jednym z największych magazynów fosfokreatyny są mięśnie, poprawa ich „jakości” i przekroju poprzecznego włókien jest niezwykle istotna (i nie chodzi tu o zwiększanie ilościowe a właśnie jakościowe).

Po drugie trening mocy (oczywiście w odpowiedniej „strefie mocy”) to nic innego jak trening interwałowy skutecznie kształtujący wytrzymałość beztlenową ATP-PCr – krótkie wysiłki wykonywane z maksymalną prędkością!

2) Poprawa elementów technicznych, o czym wspominałem już w pierwszym punkcie. O ile możemy dyskutować co do obciążeń stosowanych na różnych etapach mikro-, mezo- i makrocyklu treningowego (choć moim zdaniem zdecydowanie powinny dominować obciążenia submaksymalne), o tyle znaczenie prędkości rozwijania siły (Rate of Force Development) jest nie podważalne. Zdaniem Hermosilla zarówno siła mięśniowa jak i RFD mają bezpośredni wpływ na skuteczność nawrotu. Podobnie zresztą jak trening mocy, czyli tak na prawdę trening poprawiający koordynację nerwowo-mięśniową (poza już wspomnianym aspektem „metabolicznym”) podczas odbić i nawrotów.

Dowody naukowe mamy również na to, że prawidłowo wykonywany trening siły i mocy ma pozytywny wpływ na start, i to nawet już u młodych zawodników. Analiza przedstawiona przez Borna i współautorów 2 jednoznacznie wskazuje na to, że tak istotny element jak start możemy skutecznie poprawiać nie tylko treningiem specjalistycznym (przede wszystkim technika) ale również treningiem siłowym.

Pamiętajmy, że trening siłowy jest tylko i aż UZUPEŁNIENIEM treningu specjalistycznego! Ale prawidłowo zaplanowany i wykonany może mieć ogromny wpływ na efekt końcowy.....

To jest tak proste i oczywiste, że aż ciężko uwierzyć.....

Bibliografia

1Hermisilla i wsp. (2021) Effects of Dry-Land Training Programs on Swimming Turn Performance: A Systematic Review. International Journal of Environmental Reseach and Public Health. 

2Born i wsp. (2020) Analysis of Freestyle Swimming Sprint Start Performance After Maximal Strength or Vertical Jump Training in Competitive Female and Male Junior Swimmers. Journal of Strength and Conditioning Research.